Kalibrační laboratoř


Součástí společnosti KESA je Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2361.

Kalibrujeme měřidla teploty a vlhkosti v jednom či více bodech dané veličiny. Kalibrace provádíme v laboratoři nebo přímo na pracovišti zákazníka.

Na měřidla u nás zakoupená poskytujeme slevu na výchozí kalibraci 10 %.


Kalibrace v laboratoři:

Kalibraci v laboratoři se snažíme vyřídit co nejrychleji, zpravidla do 2 až 7 dnů od obdržení měřidla, vždy záleží na požadovaném rozsahu služby. Výsledkem kalibrace je kalibrační list, který zasíláme zákazníkovi zpět společně s měřidlem označeným kalibračním štítkem s datem provedení kalibrace. Zákazník si rozsah kalibrace stanovuje sám, ale pokud si není jistý, rádi mu poradíme dle účelu využití měřidla.

Při zasílání měřidel do naší laboratoře přikládejte prosím objednávku s uvedením požadovaných bodů kalibrace a kontaktem na zákazníka. Pro předejití poškození měřidla při přepravě doporučujeme přístroj pečlivě a bezpečně zabalit.


Kalibrace u zákazníka:

Kalibraci u zákazníka se snažíme provádět v čase vyhovujícímu provozu pracoviště zákazníka. Výhodou kalibrace u zákazníka je, že není nutná demontáž měřidel a tak způsobeného přerušení provozu například u teplotních měrných systémů. Zde je třeba brát v úvahu náklady na dopravu na místo kalibrace. Kalibrační list je po provedení kalibrace zaslán zákazníkovi zpravidla do týdne poštou.


Váš nákupní košík je prázdný!