Kalibrační laboratoř


Součástí společnosti KESA s.r.o. je kalibrační laboratoř č. 2361 a s akreditací od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Kalibrujeme měřidla teploty a vlhkosti v jedné či více hodnotách dané veličiny, dále i zařízení s regulací teploty pro zjištění prostorového rozložení teploty v jejich vnitřním prostoru.

Kalibrace provádíme v laboratoři nebo přímo na pracovišti zákazníka.

Na měřidla u nás zakoupená poskytujeme slevu na výchozí kalibraci 10 %.


Kalibrace v laboratoři:

Kalibraci se snažíme vyřídit co nejrychleji, zpravidla do 2 až 7 dnů od obdržení měřidla, vždy záleží na požadovaném rozsahu služby. Výsledkem kalibrace je kalibrační list, který zasíláme zákazníkovi zpět společně s měřidlem označeným kalibračním štítkem s datem provedení kalibrace. Zákazník si rozsah kalibrace stanovuje sám, ale pokud si není jistý, rádi mu poradíme dle účelu využití měřidla.

Při zasílání měřidel do naší laboratoře přikládejte prosím objednávku s uvedením požadovaných bodů kalibrace a kontaktem na zákazníka. Pro předejití poškození při přepravě doporučujeme měřidlo pečlivě a bezpečně zabalit.


Kalibrace u zákazníka:

Kalibraci u zákazníka se snažíme provádět v čase vyhovujícímu provozu pracoviště zákazníka. Výhodou kalibrace u zákazníka je, že není nutná demontáž měřidel, a tím přerušení provozu například u teplotních měrných systémů. Zde je třeba brát v úvahu náklady na dopravu na místo kalibrace. Kalibrační list je po provedení kalibrace zaslán zákazníkovi zpravidla do týdne.


Osvědčení č.:

334/2023

ze dne

20.6.2023

platné do

14.8.2024

Přílohy:


______________________________________________________________________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Váš nákupní košík je prázdný!